ZALOGUJ SIĘ
Atlas Fitness Club

Tel. 513 360 015

manager: 729 235 159 - Daria Forycka
63-300 Pleszew ul. Sportowa 4


Poniedziałek - Piątek 8:00 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 16:00

Trening EMS - miha bodytec

mihabodytec
 

Regulamin COVID-19

Regulamin obiektów w następstwie COVID -19

 

 1. Wejście na obiekt jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu dotyczącego bezpiecznego korzystania z klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń.
 2. Z usług oferowanych przez AtlasFC nie mogą korzystać osoby które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, są objęte kwarantanną lub izolacją, miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 3.  W klubie jednorazowo może przebywać określona ilość osób dlatego zaleca się dokonywanie rezerwacji na zajęcia oraz przychodzenie w stałych dniach oraz godzinach tak, aby zminimalizować ilość kontaktów z innymi ćwiczącymi. Na zajęcia przychodzimy punktualnie.
 1. W widocznych miejscach zostały umieszczone infografiki dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w obiekcie. Informacje te znajdują się również na stronie internetowej obiektu.
 2. Należy utrzymać odległości przynajmniej 2 m pomiędzy innymi ćwiczącymi i pracownikami klubu.
 3.  Sprzęt rozmieszczony jest w odpowiednich odległościach od siebie. Jeśli przestrzeń ta nie jest zachowana – sprzęt został wyłączony z możliwości użytkowania. Zabrania się samodzielnego włączania sprzętu.
 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla klientów są dostępne w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz na sali głównej
 2. Na salach w oznaczonych miejscach znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji – należy zdezynfekować sprzęt każdorazowo po zakończonym ćwiczeniu.
 3. Zabrania się korzystania ze sprzętu/ mat bez użycia osobistego ręcznika.
 4. Blat recepcyjny jest regularnie dezynfekowany. Należy przestrzegać aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba – na podłodze wyznaczone zostały stref zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami
 5. Szatnie, łazienki i prysznice to miejsca, w których działania sanitarne skupione są najbardziej ze wszystkich stref klubu .  W szatniach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji, dzięki którym osoby korzystające z szafki powinny ją  wyczyścić przed użyciem. Czasowo zostały wyłączone z użytku suszarki nadmuchowe. Możliwość skorzystania z części sanitarnej z użyciem płynu/ mydła  bakteriobójczego pozwoli na odizolowanie ćwiczących od flory bakteryjnej obiektu po ukończonym treningu.

Zamknięty zostaje co drugi pion pionowych szafek w celu uniknięcia zbyt bliskiego kontaktu między klubowiczami.

 1.  Zaleca się płatności bezgotówkowe oraz samodzielne korzystanie z oferowanych przez stronę możliwości dotyczących zarządzania swoim kontem klienta ( płatności, rezerwacje) – zmniejszy to czas przebywania w obszarze recepcji.
 2.  Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.